Skip to main content

Aanbestedingsprocedure sanering fase 1 gestart

28 november 2019

Vandaag is de aanbestedingsprocedure voor sanering fase 1 gestart door middel van een publicatie op het aanbestedingsnetwerk TenderNed. Bodemsaneringsfase 1 betreft het verwijderen van aanwezig mobiel puur product aan teer uit de bodem ter plaatse van de voormalige vetgasfabriek nabij NS-emplacement Amersfoort. De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:

1) Het aanleggen van de ondergrondse voorzieningen voor de teerverwijdering.

2) Deelname aan een bouwteam ontwerpfase voor het ontwerp van de teerverwijdering en bijhorende meet- en regelsystemen met als doel het komen tot een uitvoeringsgereed ontwerp voor de teerverwijdering en overeenstemming voor realisatie van het uitvoeringsgereed ontwerp.

In geval sprake is van de hiervoor genoemde overeenstemming:

3) Realisatie van het uitvoeringsgereed ontwerp.