7 juli 2022

startschot sanering vetgasfabriekDe bodem van het gebied rond de vroegere NS vetgasfabriek wordt gesaneerd. Door een eerste vaatje teer te tappen, gaven wethouder Fatma Koșer Kaya (Milieu) en Auke Oostra van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het startsein voor de grootschalige teerverwijdering uit de bodem van het Piet Mondriaanplein. De sanering duurt naar verwachting vijf jaar. Plannen voor wat er daarna met het terrein gebeurt, worden de komende jaren ontwikkeld.

In de vetgasfabriek, die tot 1957 vlakbij station Amersfoort Centraal stond, werd vetgas geproduceerd voor de verlichting van treinen. De teer die hierbij vrijkwam, heeft voor bodemverontreiniging gezorgd. Op het terrein aan de noordzijde van het station, ook bekend als het Vetgasterrein Amersfoort, is in 2020 gestart met het aanleggen van een ondergronds systeem voor de onttrekking van de verontreiniging.

Explosieven

Al sinds 2000 vinden er in het gebied werkzaamheden in verband met de sanering plaats. Zo is er uitgebreid onderzoek gedaan naar niet gesprongen explosieven. De vele gevonden explosieven zijn allemaal onschadelijk gemaakt en van het terrein verwijderd.

De afgelopen 2 jaar is gebruikt voor het ontwerp en testen van het onttrekkingssysteem. Het systeem werkt goed en daarom wordt nu de volgende fase van het project uitgevoerd. De komende jaren wordt het teer dat in de bodem zit omhoog gepompt.

Vervolg

Het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is eindverantwoordelijk voor de sanering en heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente, die de sanering aanstuurt. Het te saneren terrein is eigendom van NS Vastgoed en ProRail en maakt onderdeel uit van de ontwikkellocatie Wagenwerkplaats Oost.

De sanering duurt waarschijnlijk zo’n 5 jaar. NS Vastgoed en ProRail ontwikkelen de komende jaren plannen voor het terrein voor als de sanering is voltooid.

8 december 2021

Vetgas 1De afgelopen weken is er weer van alles gebeurd op het terrein. De loodsen voor de teeropslag zijn wind- en waterdicht en voorzien van de benodigde pictogrammen. En de eerste twee van de in totaal vier teerpompunits zijn geplaatst. Elke bron wordt aangesloten op 1 van deze vier units. Behalve het vanzelfsprekende equipment voor de teerverwijdering (manifolds, opslagvat e.d.) is elke unit zekerheidshalve ook uitgerust met een LEL-meter (gasdetectietechniek) en een luchtzijdig actief koolfilter (voor luchtzuivering). Het teerpompen vindt plaats in een gesloten systeem, maar vanuit het voorzorgprincipe zijn deze voorzieningen noodzakelijk.

Ook is gestart met verwijderen van het in een aantal bronnen ingestroomde sediment. In tegenstelling tot reguliere bronnen zijn de bronnen niet afgewerkt met een grindomstorting. Dit bevordert het instromen van teer, maar heeft wel als effect dat in de beginfase makkelijker sediment de bron kan binnenstromen. Het verwijderen van het sediment gebeurt gecontroleerd met een kleine vacuumtank.

Klik hieronder op lees meer voor een fotoverslag van de werkzaamheden.

Lees meer: Update werkzaamheden 8 december

18 november 2021

Leidingwerk 2Wisten jullie dat er nu al ongeveer 15.000 meter leidingwerk in de bodem is ingebracht? Dit leidingwerk loopt vanaf de pompjes in de bronnen tot aan de aansturingsunits en opslagplaatsen. Ook is hierbij al zo’n 20.000 meter stroomkabel toegepast en om één en ander aan elkaar te koppelen al 4.000 meter tape gebruikt. Grote getallen voor zo’n relatief kleine locatie, waar dan wel weer wat groots staat te gebeuren.

Klik hieronder op lees meer voor een fotoverslag van de werkzaamheden.

Lees meer: Het werk vordert gestaag

13 oktober 2021

aHet is zover. Na bijna een jaar van plannen maken, het doen van proeven, het uitvoeren van veldtesten, rapporteren en nog meer plannen schrijven, is gestart met de aanleg van het onttrekkingssysteem. Op de valreep voor de bouwvakvakantie is de overeenkomst tussen de gemeente Amersfoort en aannemer SUEZ getekend.  SUEZ heeft opdracht gekregen voor de uitvoering van zoals genoemd de Exploitatiefase 1b Vetgasfabriek Amersfoort. Het komende half jaar wordt het in de bouwteamfase bedachte teeronttrekkingssysteem aangelegd.

Donderdag 9 september heeft de Kick-Off plaatsgevonden en is SUEZ gestart met de aanvoer van keten en de inrichting van het werkterrein. De eerste kilometers leidingwerk zijn reeds gelegd. En de aanleg van de centrale opstelplaats is gestart waar eind van dit jaar een tweetal loodsen worden geplaatst waar het vrijkomende teer wordt verzameld, verpakt en gereedgemaakt voor afvoer. Ergens begin volgend jaar wordt verwacht het systeem operationeel te hebben en worden de eerste liters teer opgepompt. De totale duur van de exploitatiefase is ingeschat op zo’n 5 jaar.

Klik hieronder op lees meer voor een fotoverslag van de werkzaamheden.

Lees meer: Update uitvoering werkzaamheden 13 oktober

3 september 2021

In september wordt gestart met het inrichten van het terrein voor de uitvoering van de teerverwijdering. Daarvoor wordt een werkterrein ingericht direct tegenover het Simulatiecentrum van NS direct naast de aangebrachte onttrekkingsbronnen. In elke bron met een zaklaag wordt een teerpomp gehangen en aangesloten op leidingwerk voor luchtaanvoer, teerafvoer en besturing. Ook komt in elke bron met een zaklaag een sensor voor volautomatische teerdetectie. Voor de aansturing en opvang van het opgepompte teer worden verspreid over de locatie 4 saneringsunits geplaatst. Op het werkterrein komt de centrale teeropvang. Vanuit deze teeropvang wordt de teer afgevoerd naar de verwerker. Alle units en de centrale opvangvoorziening worden uitgerust met luchtafzuiging. De lucht wordt behandeld met actief koolfilters om emissie/stank naar de omgeving te voorkomen. De aanlegfase duurt naar verwachting tot begin december waarna het systeem opgestart, getest en ingeregeld wordt. In 2022 wordt dan gestart met de full-scale teerverwijdering.

Toekomstig werkterrein

Foto: hier komt het werkterrein met centrale teeropvang