8 december 2021

Vetgas 1De afgelopen weken is er weer van alles gebeurd op het terrein. De loodsen voor de teeropslag zijn wind- en waterdicht en voorzien van de benodigde pictogrammen. En de eerste twee van de in totaal vier teerpompunits zijn geplaatst. Elke bron wordt aangesloten op 1 van deze vier units. Behalve het vanzelfsprekende equipment voor de teerverwijdering (manifolds, opslagvat e.d.) is elke unit zekerheidshalve ook uitgerust met een LEL-meter (gasdetectietechniek) en een luchtzijdig actief koolfilter (voor luchtzuivering). Het teerpompen vindt plaats in een gesloten systeem, maar vanuit het voorzorgprincipe zijn deze voorzieningen noodzakelijk.

Ook is gestart met verwijderen van het in een aantal bronnen ingestroomde sediment. In tegenstelling tot reguliere bronnen zijn de bronnen niet afgewerkt met een grindomstorting. Dit bevordert het instromen van teer, maar heeft wel als effect dat in de beginfase makkelijker sediment de bron kan binnenstromen. Het verwijderen van het sediment gebeurt gecontroleerd met een kleine vacuumtank.

Klik hieronder op lees meer voor een fotoverslag van de werkzaamheden.

Vetgas 3

Foto boven: de buitenkant van een pompunit

Vetgas 4

Foto boven: en de binnenkant….

Vetgas 2

 Foto boven: unit voor sedimentverwijdering