Skip to main content

Informatie start werkzaamheden bodemsanering fase 1A

11 juni 2020

Maandag 15 juni start SUEZ met de uitvoering van de saneringswerkzaamheden fase 1A. Een deel van het saneringssysteem komt op het terrein van ProRail te liggen en een deel in openbaar gebied. Bij de uitvoering hiervan is het onvermijdelijk dat enige overlast voor de omgeving ontstaat. De opzet van het project is zodanig dat de geplande werkzaamheden met zo min mogelijk overlast gepaard gaan.

Normaal gesproken zou voorafgaand aan de start van de werkzaamheden een informatie/inloopavond georganiseerd worden om de omgeving optimaal te informeren. Aangezien dit in de huidige Corona-tijd nog steeds lastig te organiseren is hebben we er voor gekozen om een digitale informatiefolder op te stellen. De informatiefolder gaat in op de randvoorwaarden en maatregelen om de bereikbaarheid, leefbaarheid/veiligheid te behouden en de communicatie optimaal te laten verlopen en de omgeving vooraf zo goed mogelijk te informeren.

Overzichtstekening