Skip to main content

Milieukundige begeleiding werkzaamheden

17 maart 2021

Op deze site heeft u kunnen lezen hoe er na uitgebreid bodemonderzoek een plan is gemaakt om deze locatie te saneren. Ook het proces tot en met de aanbesteding en de uitvoering van de eerste fase van deze sanering is uitgebreid aan bod gekomen. Het werk is nu in een fase terecht gekomen waarin, in bouwteamverband, nader wordt bedacht en getest hoe het volgende deel van het werk het beste uitgevoerd kan gaan worden. Een belangrijke rol hierbij heeft de milieukundige begeleider. Hij levert het bouwteam de benodigde gegevens uit het veld aan waarmee men kan afstemmen wat nu exact te doen. Hij is als het ware “de oren en ogen” van de adviseurs.

Ook in de fase waarin de bronnen en bijbehorend leidingwerk zijn aangelegd heeft de milieukundig begeleider al een belangrijke rol gehad. Zo is, bijvoorbeeld, in nauwe samenwerking met de uitvoerder van de aannemer bepaald waar de bronnen moesten worden geplaatst waarbij natuurlijk zoveel als mogelijk is aangesloten op het daarvoor bedachte plan. Ook is onder andere op basis van zijn waarnemingen en metingen bepaald of en waar het noodzakelijk was om meer bronnen te plaatsen dan oorspronkelijk voorzien.

Het uiteindelijke doel van deze fase van de sanering is om zoveel als mogelijk puur product te verwijderen. Op dit moment wordt door de milieukundig begeleider vastgelegd in welke bronnen nu ook daadwerkelijk al puur product is ingestroomd. Hiervoor worden alle ruim 280 bronnen bemeten met een zogenaamde zaklaagmeter – een hele klus! Wat volgt is een berg aan informatie waar het bouwteam nu mee aan de slag kan om nauwkeuring te bepalen waar wat te doen.Zaklaagmetingen

Zaklaagmetingen: in deze bron heeft zich duidelijk al puur product verzameld

De milieukundige begeleiding is in handen van Aveco de Bondt en wordt uitgevoerd door Patrick Broekhuizen. Hij kent deze locatie als geen ander want hij is al sinds 2010 als onderzoeker en milieukundige betrokken bij dit project. Patrick is trots een bijdrage te leveren aan dit fascinerende project.