Skip to main content

Uitvoering veldtesten sanering

27 november 2020

Vetgas veldproef 219 november is de laatste boring geplaatst voor aanleg van het verwijderingssysteem. In totaal zijn ongeveer 300 boringen geplaatst en afgewerkt met een onttrekkingsfilter. Eind november zijn ook de laatste mantelbuizen voor de aan- en afvoerleidingen gelegd.

De volgende fase is dan het gebruiken van dit systeem om het teer te gaan verwijderen. De pomp- en meettechniek die we daarvoor willen gebruiken is nog niet eerder in Nederland op deze schaal toegepast voor een bodemsanering. Deze technieken worden daarom eerst op een kleine schaal getest.

De voorbereidende werkzaamheden voor deze testen zijn inmiddels gestart. Hierbij wordt verontreinigd grondwater en pure teer opgepompt met speciale pompjes. Het opgepompte materiaal wordt opgevangen in een opvangvoorziening. De lucht van deze opvangvoorziening wordt gezuiverd om geuroverlast te voorkomen.

De testfase loopt tot en met eind januari volgend jaar. Van vrijdag 25 december 2020 tot maandag 4 januari 2021 wordt er niet getest. De resultaten van de testen worden gebruikt om de verwijdering voor de ‘full-scale’ fase te ontwerpen. De testen worden deels op afstand begeleid, zodat er niet altijd medewerkers op locatie zijn.

De aannemer die veldtesten uitvoert is SUEZ. SUEZ heeft voor het contact met de omgeving Huub Bluijs als omgevingsmanager ingezet. Hij vervult deze taak tot en met week 51-2020. Na week 51 wordt de taak overgenomen door Jan Henk Schuurman. Beiden zijn bereikbaar via telefoonnummer 06-83102532 tussen 07.00 en 17.00 uur. Buiten deze tijden is de omgevingsmanager voor urgente zaken (zoals stank/geur/hinder) bereikbaar via voicemail/Whatsapp. Er wordt dan binnen 24 uur contact met u opgenomen (behoudens zon- en feestdagen).