Skip to main content

Resultaat tweede ronde veldmetingen

15 juni 2021

Zoals de trouwe lezers van deze website ondertussen al wel weten is het de bedoeling om zoveel als mogelijk puur product (zaklaag) uit de bodem weg te pompen. Hiervoor zijn ruim 280 bronnen geplaatst waarin zich nu zaklagen kunnen vormen.

Na een eerste controle op het daadwerkelijk voorkomen van zaklagen in die bronnen is vastgesteld dat deze toen nog niet in alle bronnen als zodanig manifesteerde. Dat was ook niet de verwachting want we weten dat dit product zich soms erg traag door de bodem beweegt.

Ondertussen zijn er weer enkele maanden verstreken en werd het tijd om een tweede meetronde uit te voeren. Uit deze ronde blijkt dat er nu al meer bronnen zijn dan tijdens de eerste meetronde waarin een zaklaag  is vastgesteld. Ook weten we nu dat in een aantal bronnen nog steeds geen zaklaag zit, maar wat niet is kan nog komen en daarom wordt dit gedurende de onttrekking nauwlettend in de gaten gehouden.

Overzicht locatieOverzicht locatie