Skip to main content

Update werkzaamheden 3 november

3 november 2020

Vetgas 03112020De werkzaamheden op het ProRail-terrein en noordelijk gelegen openbare gebied zijn nog steeds in volle gang. In de afgelopen maand zijn weer een groot aantal boringen met filters geplaatst, inclusief benodigd leidingwerk en putten. Vooral rondom het appartementencomplex en ParkBee is het schipperen met de ruimte, maar met het nodige geduld en begeleiding lukt het het uitvoeringsteam nog telkens om alle zaken in te blijven vullen.

Tevens is gestart met terugbrengen van trottoir en divers straatwerk op zowel het openbare terreindeel als rondom het Simulator-gebouw. Het inpassen hiervan, met het aangebrachte onttrekkingssyteem, vraagt veel extra arbeid, vakmanschap en vindingrijkheid. Langzaam komt het beeld weer terug van de voormalige situatie met betrekking tot de vertrouwde verkeerssituatie, maar dit zal nog wel een aantal weken in beslag nemen voordat dit helemaal gereed zal zijn.

De luchtkwaliteit wordt nog steeds 24/7 gemeten. De laatste batch-meting geeft opnieuw aan dat er geen vreemde dampen c.q. stoffen vrijkomen, tijdens de werkzaamheden. Alle waarden bevinden zich ver onder de actiewaarden en ook onder de geurdrempelwaarden. Er is geen risico voor de omgeving opgetreden.

Wij willen blijven benadrukken: volg de wegbewijzering naar GGD-teststraat & route 8 en niet alleen uw navigatie. Het omrijden leidt soms tot ergernis maar gegeven de situatie vragen wij om uw begrip.

Klik hieronder op lees meer voor een fotoverslag van de werkzaamheden.

 

Huidige werkzaamheden op het  ProRail-terrein en noordelijk openbare gebied:

 Vetgas 03112020 1

Hierboven respectievelijk: meten omgevingslucht, sonderen van de bodem tot ca. 12 m-mv, plaatsen filters noordelijk terreindeel nabij appartementencomplex en ParkBee (Eempolisgebouw).

Vetgas 03112020 2

Hierboven respectievelijk: inmeten trace verzamelgoot ProRail-terrein, plaatsen van gootelementen, aansluiten verzamelleidingen op de goot vanuit putten.

Vetgas 03112020 3

Hierboven respectievelijk: straatwerk Simulatorgebouw, stellen van de trottoirbanden (inclusief op hoogte brengen van de putdeksels), straatwerk Q-park in- uitritzijde.