Skip to main content

Update werkzaamheden 30 september

30 september 2020

De werkzaamheden op het noordelijk gelegen openbare gebied zijn in volle gang. Bij het ontgraven van de toplaag komen er soms nog oude bodemlagen naar boven van het voormalige rangeerterrein. Deze lagen worden tijdens het laagsgewijs afgraven door een gespecialiseerd bedrijf gecontroleerd en vrijgegeven op NGE (niet gesprongen explosieven). Wat er veel wordt gevonden zijn oude stalen bouten vanuit voorfmalige rangeersporen, maar geen explosieven tot nu toe. Na vrijgave worden aansluitend dan de putten en verbindend leidingwerk geplaatst en aangesloten, Er ontstaat nu even een loopgraventerrein, maar dit alles zal later weer netjes worden aangevuld en verdicht, waarna de bestrating zal worden hersteld.

Richting omgeving zijn geen bijzonderheden te melden. Wel wordt de GGD-teststraat veel drukker dan eerder bezocht en ondanks de wegbewijzering zien wij veel mensen die alleen op hun navigatie gaan zoeken naar GGD-teststraat en dan stil komen te staan bij ons werkterrein op het Pieter Mondriaanplein (achterzijde station Amersfoort). 

Wij willen benadrukken: volg de wegbewijzering naar GGD-teststraat & route 8 en niet alleen uw navigatie.

Bericht 30 9 2020 bewerkt