Skip to main content

Update uitvoering werkzaamheden 13 oktober

13 oktober 2021

aHet is zover. Na bijna een jaar van plannen maken, het doen van proeven, het uitvoeren van veldtesten, rapporteren en nog meer plannen schrijven, is gestart met de aanleg van het onttrekkingssysteem. Op de valreep voor de bouwvakvakantie is de overeenkomst tussen de gemeente Amersfoort en aannemer SUEZ getekend.  SUEZ heeft opdracht gekregen voor de uitvoering van zoals genoemd de Exploitatiefase 1b Vetgasfabriek Amersfoort. Het komende half jaar wordt het in de bouwteamfase bedachte teeronttrekkingssysteem aangelegd.

Donderdag 9 september heeft de Kick-Off plaatsgevonden en is SUEZ gestart met de aanvoer van keten en de inrichting van het werkterrein. De eerste kilometers leidingwerk zijn reeds gelegd. En de aanleg van de centrale opstelplaats is gestart waar eind van dit jaar een tweetal loodsen worden geplaatst waar het vrijkomende teer wordt verzameld, verpakt en gereedgemaakt voor afvoer. Ergens begin volgend jaar wordt verwacht het systeem operationeel te hebben en worden de eerste liters teer opgepompt. De totale duur van de exploitatiefase is ingeschat op zo’n 5 jaar.

Klik hieronder op lees meer voor een fotoverslag van de werkzaamheden.

 

 

cclpq