Skip to main content

Update werkzaamheden

7 juli 2020

In opdracht van Gemeente Amersfoort is SUEZ 15 juni gestart met de aanleg van het in-situ systeem. Het doel is om middels dit systeem in een latere fase de verontreinigingen (teerproducten) van de voormalige Vetgasfabriek gedurende een aantal jaren te verwijderen. De aanlegfase vindt plaats in 2 fasen t/m medio oktober 2020. De 1e fase is op het zuidelijk gelegen ProRail terrein en loopt t/m 31 juli. Na de bouwvak wordt gestart op het openbare gebied. Voor het openbaar gebied (circa de helft van het werk) is een verkeersplan van toepassing en moeten verhardingen worden verwijderd en weer tijdelijk worden teruggebracht.

Het onttrekkingssysteem bestaat uit 253 filters tot een diepte van circa 10-11 meter. Alvorens de filters te kunnen plaatsen worden eerst sonderingen en boorstaten gemaakt. De kwaliteit van de omgevingslucht wordt continue gemeten met E-noses (elektronische meetsonden). Er zijn tot op heden geen afwijkende emissies vanuit het werkgebied richting de omgeving gemeten.

Werkzaamheden