Skip to main content

Bouwteamontwerpfase sanering Vetgasfabriek

3 september 2020

Vetgas ontwerpteamParallel aan de installatie van het ontrrekkingssysteem loopt een bouwteamontwerpfase. In dit bouwteam zijn vertegenwoordigers van de opdrachter (gemeente Amersfoort) en opdrachtnemer (SUEZ) vertegenwoordigd. TTE Consultants, Infrasoil, RUD Utrecht, Stichting Bodembeheer Nederland en Deltares nemen namens de gemeente als adviseur deel aan het bouwteam. In de bouwteamontwerpfase wordt de aansturing, monitoring en het definieve ontwerp van de uiteindelijke sanering gezamenlijk uitgwerkt. Hiervoor staan onder andere labtesten met innovvatieve sensoren op de rol, evenals een pilottest in het veld in het najaar om sensoren, pompjes e.d. in de praktijk te testen. Het uiteindelijke doel is om in het voorjaar 2021 met de daadwerklijke sanering te beginnen.

Vorige week was het hele ontwerpteam voor het eerst fysiek op locatie voor een overleg (alle overleggen daarvoor zijn via videobellen uitgevoerd). Voor een ontwerpfase heeft het toch zeker meerwaarde om eens fysiek met elkaar om de tafel te zitten. Daarnaast is het altijd een mooi gezicht om die kantoormensen eens in het veld te zien.