4 april 2023

Figuur_3500_liter_puur_product_opgepompt.pngNa de opening in juni 2022 is teer onttrokken vanuit 1 teeronttrekkingsunit. De ervaringen die hierbij zijn opgedaan zijn gebruikt om het systeem technisch verder te optimaliseren. Vanaf november 2022 is het teeronttrekkingssysteem volledig in bedrijf gegaan: alle 4 teeronttrekkingsunits met de daarop aangesloten bronnen met teerpomp en sensor zijn actief. Het gaat in totaal om 161 bronnen die volautomatisch worden aangestuurd. En we kunnen zeggen: het systeem draait zoals beoogd!

Het technisch functioneren wordt geregistreerd in een besturingssysteem (CARS). De hiermee verzamelde gegevens worden vastgelegd in een database. Het projectteam analyseert en beoordeelt deze gegevens intensief om de voortgang nauwgezet te kunnen volgen en zonodig een aantal technische instellingen aan te passen.

Vanaf november 2022 tot en met maart 2023 is circa 3.500 liter puur product onttrokken. We werken vanaf deze update regelmatig de gerealiseerde productie bij op de projectwebsite.