3 september 2021

In september wordt gestart met het inrichten van het terrein voor de uitvoering van de teerverwijdering. Daarvoor wordt een werkterrein ingericht direct tegenover het Simulatiecentrum van NS direct naast de aangebrachte onttrekkingsbronnen. In elke bron met een zaklaag wordt een teerpomp gehangen en aangesloten op leidingwerk voor luchtaanvoer, teerafvoer en besturing. Ook komt in elke bron met een zaklaag een sensor voor volautomatische teerdetectie. Voor de aansturing en opvang van het opgepompte teer worden verspreid over de locatie 4 saneringsunits geplaatst. Op het werkterrein komt de centrale teeropvang. Vanuit deze teeropvang wordt de teer afgevoerd naar de verwerker. Alle units en de centrale opvangvoorziening worden uitgerust met luchtafzuiging. De lucht wordt behandeld met actief koolfilters om emissie/stank naar de omgeving te voorkomen. De aanlegfase duurt naar verwachting tot begin december waarna het systeem opgestart, getest en ingeregeld wordt. In 2022 wordt dan gestart met de full-scale teerverwijdering.

Toekomstig werkterrein

Foto: hier komt het werkterrein met centrale teeropvang

15 juni 2021

Zoals de trouwe lezers van deze website ondertussen al wel weten is het de bedoeling om zoveel als mogelijk puur product (zaklaag) uit de bodem weg te pompen. Hiervoor zijn ruim 280 bronnen geplaatst waarin zich nu zaklagen kunnen vormen.

Na een eerste controle op het daadwerkelijk voorkomen van zaklagen in die bronnen is vastgesteld dat deze toen nog niet in alle bronnen als zodanig manifesteerde. Dat was ook niet de verwachting want we weten dat dit product zich soms erg traag door de bodem beweegt.

Ondertussen zijn er weer enkele maanden verstreken en werd het tijd om een tweede meetronde uit te voeren. Uit deze ronde blijkt dat er nu al meer bronnen zijn dan tijdens de eerste meetronde waarin een zaklaag  is vastgesteld. Ook weten we nu dat in een aantal bronnen nog steeds geen zaklaag zit, maar wat niet is kan nog komen en daarom wordt dit gedurende de onttrekking nauwlettend in de gaten gehouden.

Overzicht locatieOverzicht locatie

22 april 2021

ontmantelingveldtestNa enkele maanden van testen, bijsturen, registreren, Teams-overleggen en rapporteren was het deze week tijd voor het ontmantelen en opruimen van de Veldtestlocatie. 

De afgelopen tijd is met behulp van een mini teerzaklaag-onttrekkingssysteem een uitgebreid testprogramma uitgevoerd waarbij zeer waardevolle ervaringen zijn opgedaan. Met deze informatie wordt binnenkort in het bouwteam een keus gemaakt voor de “full scale” configuratie, die over enkele maanden van start gaat.

 

17 maart 2021

Op deze site heeft u kunnen lezen hoe er na uitgebreid bodemonderzoek een plan is gemaakt om deze locatie te saneren. Ook het proces tot en met de aanbesteding en de uitvoering van de eerste fase van deze sanering is uitgebreid aan bod gekomen. Het werk is nu in een fase terecht gekomen waarin, in bouwteamverband, nader wordt bedacht en getest hoe het volgende deel van het werk het beste uitgevoerd kan gaan worden. Een belangrijke rol hierbij heeft de milieukundige begeleider. Hij levert het bouwteam de benodigde gegevens uit het veld aan waarmee men kan afstemmen wat nu exact te doen. Hij is als het ware “de oren en ogen” van de adviseurs.

Ook in de fase waarin de bronnen en bijbehorend leidingwerk zijn aangelegd heeft de milieukundig begeleider al een belangrijke rol gehad. Zo is, bijvoorbeeld, in nauwe samenwerking met de uitvoerder van de aannemer bepaald waar de bronnen moesten worden geplaatst waarbij natuurlijk zoveel als mogelijk is aangesloten op het daarvoor bedachte plan. Ook is onder andere op basis van zijn waarnemingen en metingen bepaald of en waar het noodzakelijk was om meer bronnen te plaatsen dan oorspronkelijk voorzien.

Het uiteindelijke doel van deze fase van de sanering is om zoveel als mogelijk puur product te verwijderen. Op dit moment wordt door de milieukundig begeleider vastgelegd in welke bronnen nu ook daadwerkelijk al puur product is ingestroomd. Hiervoor worden alle ruim 280 bronnen bemeten met een zogenaamde zaklaagmeter – een hele klus! Wat volgt is een berg aan informatie waar het bouwteam nu mee aan de slag kan om nauwkeuring te bepalen waar wat te doen.Zaklaagmetingen

Zaklaagmetingen: in deze bron heeft zich duidelijk al puur product verzameld

De milieukundige begeleiding is in handen van Aveco de Bondt en wordt uitgevoerd door Patrick Broekhuizen. Hij kent deze locatie als geen ander want hij is al sinds 2010 als onderzoeker en milieukundige betrokken bij dit project. Patrick is trots een bijdrage te leveren aan dit fascinerende project.

10 maart 2021

IMG 20200121 WA0004Eén van de obstakels voor de voortgang van de bodemsanering zijn niet gesprongen explosieven (NGE). Het NS-terrein was tijdens de Tweede Wereldoorlog doelwit van bombardementen en aan het eind van de oorlog is er een munitietrein ontploft op het emplacement, waardoor het terrein ook een NGE risicogebied is. Voor de veiligheid van de mensen die er werken en voor de veiligheid van de omgeving heeft de gemeente Amersfoort ReasEuro gevraagd om, in verband met de grondroerende werkzaamheden ten behoeve van de sanering en ontwikkeling, een onderzoek naar NGE uit te voeren. Dit onderzoek heeft, gedurende 6 maanden, plaatsgevonden in 2020 en daarbij zijn grote hoeveelheden munitieresten aangetroffen en verwijderd.

Van de werkzaamheden en de vrijgave van het terrein is een procesverbaal van oplevering gemaakt. Dit deel van Amersfoort is daarmee weer een stuk veiliger.

Klik hieronder op lees meer voor een fotoverslag van de werkzaamheden.

Lees meer: Terugblik 2020: opruimen niet gesprongen...