Skip to main content
Officiële website voor de sanering van de voormalige Vetgasfabriek Amersfoort.

Het werk vordert gestaag

18 november 2021

Leidingwerk 2Wisten jullie dat er nu al ongeveer 15.000 meter leidingwerk in de bodem is ingebracht? Dit leidingwerk loopt vanaf de pompjes in de bronnen tot aan de aansturingsunits en opslagplaatsen. Ook is hierbij al zo’n 20.000 meter stroomkabel toegepast en om één en ander aan elkaar te koppelen al 4.000 meter tape gebruikt. Grote getallen voor zo’n relatief kleine locatie, waar dan wel weer wat groots staat te gebeuren.

Klik hieronder op lees meer voor een fotoverslag van de werkzaamheden.

Update uitvoering werkzaamheden 13 oktober

13 oktober 2021

aHet is zover. Na bijna een jaar van plannen maken, het doen van proeven, het uitvoeren van veldtesten, rapporteren en nog meer plannen schrijven, is gestart met de aanleg van het onttrekkingssysteem. Op de valreep voor de bouwvakvakantie is de overeenkomst tussen de gemeente Amersfoort en aannemer SUEZ getekend.  SUEZ heeft opdracht gekregen voor de uitvoering van zoals genoemd de Exploitatiefase 1b Vetgasfabriek Amersfoort. Het komende half jaar wordt het in de bouwteamfase bedachte teeronttrekkingssysteem aangelegd.

Donderdag 9 september heeft de Kick-Off plaatsgevonden en is SUEZ gestart met de aanvoer van keten en de inrichting van het werkterrein. De eerste kilometers leidingwerk zijn reeds gelegd. En de aanleg van de centrale opstelplaats is gestart waar eind van dit jaar een tweetal loodsen worden geplaatst waar het vrijkomende teer wordt verzameld, verpakt en gereedgemaakt voor afvoer. Ergens begin volgend jaar wordt verwacht het systeem operationeel te hebben en worden de eerste liters teer opgepompt. De totale duur van de exploitatiefase is ingeschat op zo’n 5 jaar.

Klik hieronder op lees meer voor een fotoverslag van de werkzaamheden.

Start aanleg teerverwijderingssysteem

3 september 2021

In september wordt gestart met het inrichten van het terrein voor de uitvoering van de teerverwijdering. Daarvoor wordt een werkterrein ingericht direct tegenover het Simulatiecentrum van NS direct naast de aangebrachte onttrekkingsbronnen. In elke bron met een zaklaag wordt een teerpomp gehangen en aangesloten op leidingwerk voor luchtaanvoer, teerafvoer en besturing. Ook komt in elke bron met een zaklaag een sensor voor volautomatische teerdetectie. Voor de aansturing en opvang van het opgepompte teer worden verspreid over de locatie 4 saneringsunits geplaatst. Op het werkterrein komt de centrale teeropvang. Vanuit deze teeropvang wordt de teer afgevoerd naar de verwerker. Alle units en de centrale opvangvoorziening worden uitgerust met luchtafzuiging. De lucht wordt behandeld met actief koolfilters om emissie/stank naar de omgeving te voorkomen. De aanlegfase duurt naar verwachting tot begin december waarna het systeem opgestart, getest en ingeregeld wordt. In 2022 wordt dan gestart met de full-scale teerverwijdering.

Toekomstig werkterrein

Foto: hier komt het werkterrein met centrale teeropvang

Resultaat tweede ronde veldmetingen

15 juni 2021

Zoals de trouwe lezers van deze website ondertussen al wel weten is het de bedoeling om zoveel als mogelijk puur product (zaklaag) uit de bodem weg te pompen. Hiervoor zijn ruim 280 bronnen geplaatst waarin zich nu zaklagen kunnen vormen.

Na een eerste controle op het daadwerkelijk voorkomen van zaklagen in die bronnen is vastgesteld dat deze toen nog niet in alle bronnen als zodanig manifesteerde. Dat was ook niet de verwachting want we weten dat dit product zich soms erg traag door de bodem beweegt.

Ondertussen zijn er weer enkele maanden verstreken en werd het tijd om een tweede meetronde uit te voeren. Uit deze ronde blijkt dat er nu al meer bronnen zijn dan tijdens de eerste meetronde waarin een zaklaag  is vastgesteld. Ook weten we nu dat in een aantal bronnen nog steeds geen zaklaag zit, maar wat niet is kan nog komen en daarom wordt dit gedurende de onttrekking nauwlettend in de gaten gehouden.

Overzicht locatieOverzicht locatie

Ontmanteling veldtestlocatie

22 april 2021

ontmantelingveldtestNa enkele maanden van testen, bijsturen, registreren, Teams-overleggen en rapporteren was het deze week tijd voor het ontmantelen en opruimen van de Veldtestlocatie. 

De afgelopen tijd is met behulp van een mini teerzaklaag-onttrekkingssysteem een uitgebreid testprogramma uitgevoerd waarbij zeer waardevolle ervaringen zijn opgedaan. Met deze informatie wordt binnenkort in het bouwteam een keus gemaakt voor de “full scale” configuratie, die over enkele maanden van start gaat.

Planning

01 apr 2022 - 30 mrt 2027
Uitvoeren full-scale teerverwijdering

Opdrachtgever

Gemeente Amersfoort logo

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Logo

Opdrachtnemer

Duravermeer

Directie

TTE 300 200

Milieukundige begeleiding

Aveco de Bondt logo kleur cmyk O 1