28 november 2019

Vandaag is de aanbestedingsprocedure voor sanering fase 1 gestart door middel van een publicatie op het aanbestedingsnetwerk TenderNed. Bodemsaneringsfase 1 betreft het verwijderen van aanwezig mobiel puur product aan teer uit de bodem ter plaatse van de voormalige vetgasfabriek nabij NS-emplacement Amersfoort. De opdracht bestaat uit de volgende onderdelen:

1) Het aanleggen van de ondergrondse voorzieningen voor de teerverwijdering.

2) Deelname aan een bouwteam ontwerpfase voor het ontwerp van de teerverwijdering en bijhorende meet- en regelsystemen met als doel het komen tot een uitvoeringsgereed ontwerp voor de teerverwijdering en overeenstemming voor realisatie van het uitvoeringsgereed ontwerp.

In geval sprake is van de hiervoor genoemde overeenstemming:

3) Realisatie van het uitvoeringsgereed ontwerp.

11 november 2019

De goedkeuring van het bevoegd gezag op het gefaseerd saneringsplan is ontvangen, deze zogenoemde beschikking is hier na te lezen. Dit betekent dat de gemeente Amersfoort de sanering volgens het ingediende plan mag gaan uitvoeren: de RUD stemt hiermee in. De RUD Utrecht is bevoegd om besluiten in het kader Wet bodembescherming (Wbb) te nemen. De gemeente Amersfoort is opdrachtgever voor de sanering.

De Vetgasfabriek is in 1995 beschikt als een ernstig geval van bodemverontreiniging op basis van verspreidingsrisico’s. Op de locatie is in 2000 een Wbb-beschikking, op naam van NS Vastgoed, afgegeven op het integraal saneringsplan. Het gefaseerd saneringsplan integreert nieuwe (gefaseerde) maatregelen met bestaande uit het integraal saneringsplan. Met het verkrijgen van de beschikking op het gefaseerd saneringsplan vervangt deze de beschikking op het het integraal saneringsplan uit 2000.